Leren wat je zelf wilt

101 opdrachten
in je broekzak

-->
Scroll

Leren is delen

Vergeet de megalomane digitale leeromgevingen. Skip het gedoe rondom het beheer van deelnemers. Houd het simpel. Highway+ is een digitale leercatalogus. Een hulpmiddel om over leerervaringen te communiceren, waar deze ook plaatsvinden. Op school tijdens lessen of gastcolleges bijvoorbeeld. In de praktijk waar de mouwen opgestroopt worden, tijdens stage en in de bpv. Overal waar geleerd wordt, kan Highway+ worden ingezet.

Kies zelf een opdracht

Kies zelf een opdracht.
En zet zelf je schouders eronder.

De juiste opdracht op het juiste moment. Niks zoeken of grasduinen: Vinden, klikken en aan de slag. Iedere opleiding zijn eigen catalogus.

Stuur een souvenir

Stuur een souvenir
van je eigen leerervaring.

Iedereen die iets van leren weet, zal beamen dat het gesprek over een leerervaring zeker zo effectief is als de leerervaring zelf. Wie Highway+ gebruikt, stuurt een onvergetelijk souvenir van zijn leerervaring. Naar zijn begeleider bijvoorbeeld. Of mentor. Of medestudent.

Vertel je eigen verhaal

Vertel je eigen verhaal.
En leer meer.

Wie in gesprek gaat over zijn leerervaring, leert en onthoudt twee keer meer. Begeleiders die het beste uit hun studenten willen halen, zijn coach en loods tegelijk. Highway+ is een praktisch medium om de dialoog te versterken. Waar dan ook.

Voor wie leren serieus neemt
7 Spelregels voor een goede opdracht

Klare taal. Ondubbelzinnig.

De opdracht is beschreven of staat op papier en is ondubbelzinnig (consistent) geformuleerd.

Specifiek. Past bij de context.

De opdracht houdt verband met één of meerdere beroepstaken en laat de stagiair of leerling deze uitvoeren dan wel nadenken over deze uitvoering.

Cyclisch. Kop romp staart.

De opdracht omvat alle activiteiten uit de leercyclus van Kolb (ervaren, reflecteren, conceptualiseren, beslissen).

Hoofdzaak, geen bijzaak.

De opdracht heeft enige omvang (geen ‘opdrachtje’) en levert tastbaar resultaat op.

Duidelijke criteria.

De opdracht bevat criteria voor het beoordelen van het resultaat.

Ruimte voor eigen keuzes.

De opdracht biedt de mogelijkheid tot zelfsturing en zelfstandigheid.

Hulp binnen bereik

Er zijn voldoende middelen om de opdracht uit te voeren (tijd, ruimte, hulpmiddelen, gereedschappen) en indien nodig hulp en ondersteuning.

App Screenshots

Beetje van jezelf.
Veel magie.

Besluit je om opdrachten met Highway+ aan te bieden, dan krijg je een overzichtelijk proces voorgeschoteld zonder tech-talk. Liever hebben we het over de inhoud. Je kunt rekenen op onze hulp. Elke omgeving is uniek van samenstelling, de jouwe kan dit ook zijn. Content creëren we in veel gevallen samen met experts uit het vakgebied.

Highway+

Live

 

  • 100% online
  • Geen deelnemersbeheer
  • Mobile first design
  • Elke omgeving uniek

Opdracht creatie

101+

Opdrachten

  • Interviews op locatie
  • Redactie en detaillering
  • Vaststelling
  • Live

In de wandelgangen...

Fans van Highway+

Fans van Highway+

Zelf uitproberen

Zelf aan de knoppen zitten is the proof of the pudding. Ben jij serieus over leren, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Jij mag zeggen waar.
Mail of bel Edvard 06-25438463 of Dennis 06-51275605.